Tra cứu văn bản

49 kết quả chứa từ khóa: 1495/LĐTBXH-ATLĐ
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Hướng dẫn 4401/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
02

Công văn 1495/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc lập kế hoạch hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2018 từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
03

Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, COVID-19 Tải về
04

Công văn 3722/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
05

Công văn 201/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý công tác an toàn tại các công trình vui chơi công cộng

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
06

Công văn 667/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
07

Công văn 4906/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
08

Công văn 2808/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
09

Công văn 1731/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do thi công xây dựng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng Tải về
10

Công văn 1196/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2019 và chi phí quản lý từ quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
11

Công văn 3747/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đề xuất hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
12

Công văn 1400/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về ngày nghỉ lễ, tết năm 2019

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
13

Công văn 647/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình hoạt động kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
14

Công văn 4092/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về ngày nghỉ lễ, tết năm 2018

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
15

Công văn 677/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
16

Công văn 1495/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cho nhân dân vùng hạn hán năm 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
17

Công văn 3319/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nghỉ việc không hưởng lương và nghỉ ốm đau đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Công văn 2669/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong sổ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
19

Công văn 727/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2015

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
20

Công văn 224/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bảo đảm an toàn lao động dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về