Tra cứu văn bản

1.023 kết quả chứa từ khóa: 1484/QĐ-TCHQ
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1484/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng chuyên gia về Trị giá hải quan và chuyên gia về Phân loại hàng hóa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xuất nhập khẩu Tải về
02

Quyết định 1484/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 1484/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Quyết định 1484/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 484/-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đô thị loại III

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
06

Quyết định 1484/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Quyết định 1484/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
08

Quyết định 1484/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Quyết định 1484/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
10

Quyết định 1484/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11

Quyết định 1484/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Quyết định 1484/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
13

Quyết định 1484/-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
14

Quyết định 1484/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Quyết định 1484/-BYT của Bộ Y tế phê duyệt "Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin sởi miễn phí cho trẻ từ 2 tuổi đến dưới 10 tuổi tại một số tỉnh có nguy cơ cao"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
16

Quyết định 1949/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
17

Quyết định 1399/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
18

Quyết định 2317/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
19

Quyết định 1243/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 777/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về