Tra cứu văn bản

1.124 kết quả chứa từ khóa: 1475/QĐ-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 193/-BCT của Bộ Công Thương về việc đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 45/2020/TT-BCT, Thông tư 46/2020/TT-BCT, Thông tư 47/2020/TT-BCT, Thông tư 48/2020/TT-BCT, Thông tư 49/2020/TT-BCT, Thông tư 50/2020/TT-BCT

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
02

Quyết định 1475/-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
03

Quyết định 1475/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 1475/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định 2114/-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025"

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Quyết định 1475/-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hoá nhập khẩu đường hàng không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Lĩnh vực: Giao thông, Xuất nhập cảnh Tải về
06

Quyết định 1475/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải An giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
07

Quyết định 1475/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 1475/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
09

Quyết định 1475/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
10

Quyết định 1475/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh trung học cơ sở)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
11

Quyết định 1475/-BTC của Bộ Tài chính về việc phân công lĩnh vực phụ trách của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 1475/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
13

Quyết định 1475/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc quản lý quỹ nhà ở tái định cư và công tác thu, nộp tiền bán, cho thuê nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức Tải về
14

Quyết định 2564/-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
15

Quyết định 2491/-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Văn kiện phi Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường thúc đẩy khu vực tư nhân trong nước tham gia chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu và xuất khẩu" do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
16

Quyết định 2371/-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam (FTAP)

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
17

Quyết định 2332/-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện xét công nhận Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
18

Quyết định 2323/-BCT của Bộ Công Thương về rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
19

Quyết định 1982/-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 1971/-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định 1968/-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030"

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Thông tin-Truyền thông Tải về