Tra cứu văn bản

3.012 kết quả chứa từ khóa: 145/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
2981

Thông báo 36/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề án chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Điện lực Tải về
2982

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2002 và kế hoạch năm 2003 của Bộ Công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
2983

Thông báo 174/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương tại phiên họp Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh quốc gia Tải về
2984
2985

Thông báo 11/2007/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng, Chính sách Tải về
2986

Thông báo 99/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ về vấn đề thực hiện chính sách nội địa hoá xe hai bánh gắn máy

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
2988

Thông báo 143/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thương mại-Quảng cáo Tải về
2989

Thông báo 54/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Hội nghị lần thứ 2 về công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học các tỉnh khó khăn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
2990

Thông báo 199/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp chuẩn bị Nghị định phân cấp quản lý giáo dục, đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
2992

Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải về Chương trình phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam gắn với phát tiển vùng nguyên liệu từ nay đến 2010

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
2993

Thông báo 132/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm trong cuộc họp bàn về công tác xuất khẩu của hai ngành hàng dệt may và da giầy

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
2994

Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm tại cuộc họp bàn về việc thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu năm 2001 và dự kiến xây dựng kế hoạch xuất nhập khẩu năm 2002

2995

Thông báo 60/2007/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
2996

Thông báo 36/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về định hướng và những giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
2997

Thông báo kế quả hội nghị của Chính phủ bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại hội nghị

2998

Thông báo 239/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ về việc trình các dự án luật, đề nghị xây dựng luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
2999

Thông báo 348/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
3000

Thông báo 167/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về