Tra cứu văn bản

1.948 kết quả chứa từ khóa: 145/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
1661

Kế hoạch 190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng Thành phố Hà Nội theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2017)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1662
1663

Kế hoạch 208/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1664

Kế hoạch 188/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU ngày 26/04/2016 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020"

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1665

Kế hoạch 180/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
1666

Kế hoạch 177/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
1667

Kế hoạch 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1668

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Quyết định 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1669

Kế hoạch 171/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy về "Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016 - 2020"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1670

Kế hoạch 199/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1671

Kế hoạch 1632/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1672

Kế hoạch 168/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
1673

Kế hoạch 165/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chương trình 04-CTr/TU ngày 26/04/2016 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1674

Kế hoạch 162/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại" giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1675

Kế hoạch 164/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
1676

Kế hoạch 187/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thông tin-Truyền thông Tải về
1677

Kế hoạch 186/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1678

Kế hoạch 156/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác Y tế học đường năm học 2016-2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
1679

Kế hoạch 157/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1680

Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tổ chức hoạt động "Tết Trung thu" trên địa bàn Thành phố năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về