Tra cứu văn bản

1.709 kết quả chứa từ khóa: 145/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
1481

Kế hoạch 49/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2016

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
1482

Kế hoạch 563/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho đối tượng trẻ 18 tháng và đối tượng 16 - 17 tuổi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1483

Kế hoạch 47/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội, năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1484

Kế hoạch 45/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1485

Kế hoạch 567/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1486

Kế hoạch 19/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duy trì, phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1487

Kế hoạch 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1488

Kế hoạch 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội, năm 2016

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1489

Kế hoạch 227/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng chống dịch Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
1490

Kế hoạch 228/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công tác an toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1491

Kế hoạch 235/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016- 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
1492

Kế hoạch 220/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
1493

Kế hoạch 214/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
1494

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella (MR) cho đối tượng 16-17 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1495

Kế hoạch 210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
1496

Kế hoạch 24/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1497

Kế hoạch 203/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình truyền thông "Chung tay vì an toàn thực phẩm" Thành phố Hà Nội giai đoạn 2015- 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1498

Kế hoạch 20/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1499

Kế hoạch 15/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 tại Thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1500

Kế hoạch 14/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về