Tra cứu văn bản

1.685 kết quả chứa từ khóa: 145/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

​Kế hoạch 2492/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phát t​riển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
42

Kế hoạch 281/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
43

Kế hoạch 7047/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp tổ chức Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
44

Kế hoạch 4657/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp tăng trưởng trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, khai khoáng trên địa bàn tỉnh 03 tháng cuối năm

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
45

Kế hoạch 219/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045 tại Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
46

Kế hoạch 207/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Chương trình 16-CTr/TU ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 10-T/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
47

Kế hoạch 3554/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2022-2030

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
48

Kế hoạch 2390/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 theo Quyết định 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Thông tin-Truyền thông Tải về
49

Kế hoạch 269/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc truyền thông, thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
50

Kế hoạch 266/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2030

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
51

Kế hoạch 2318/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
52

​Kế hoạch 2286/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nô​ng nghiệp và Quyết định 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trên địa tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
53

Kế hoạch 2281/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
54

Kế hoạch 261/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI)

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
55

Kế hoạch 629/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
56

Kế hoạch 210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
57
58

Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
59

Kế hoạch 259/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
60

Kế hoạch 258/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về