Tra cứu văn bản

1.671 kết quả chứa từ khóa: 145/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Kế hoạch 4303/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Lễ hội "Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta" năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
22

Kế hoạch 295/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
23

Kế hoạch 294/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
24

Kế hoạch 292/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
25

Kế hoạch 290/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
26

Kế hoạch 3799/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
27

Kế hoạch 3784/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
28

Kế hoạch 225/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
29

Kế hoạch 232/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
30

Kế hoạch 224/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
31

Kế hoạch 4831/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
32

Kế hoạch 3762/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
33

Kế hoạch 151/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thực hiện Chương trình hành động 14-CTr/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
34

Kế hoạch 418/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
35

​Kế hoạch 2492/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phát t​riển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
36

Kế hoạch 281/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
37

Kế hoạch 7047/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp tổ chức Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
38

Kế hoạch 4657/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp tăng trưởng trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, khai khoáng trên địa bàn tỉnh 03 tháng cuối năm

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
39

Kế hoạch 219/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045 tại Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
40

Kế hoạch 207/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Chương trình 16-CTr/TU ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 10-T/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về