Tra cứu văn bản

1.897 kết quả chứa từ khóa: 145/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và “Xây dựng mô hình Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
02

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
06

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
07

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
08

Quyết định 145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (đợt 07)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
09

Quyết định 145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Toán theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Quyết định 145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
12

Quyết định 145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh sách thủ tục hành chính giảm 50% phí và lệ phí giải quyết thông qua DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực “Cấp giấy phép xây dựng” thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng, Hành chính Tải về
13

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác y tế học đường năm học 2013 - 2014

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
14

Thông báo 145/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Kế hoạch 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
16

Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Quyết định 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
17

Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
18

Kế hoạch 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
19

Kế hoạch 08/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về năm An toàn giao thông 2023

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
20

Kế hoạch 27/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về