Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.064 kết quả chứa từ khóa: 1442/QĐ-BTP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1442/QĐ-BTP 2018 công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước thuộc quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
02

Quyết định 1442/QĐ-UBND Huế 2022 quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Người có công

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 16/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
03

Quyết định 1442/QĐ-BGDĐT 2022 Chương trình giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
04

Quyết định 1442/QĐ-TTg 2020 về lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2020
05

Quyết định 1442/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
06

Quyết định 1442/QĐ-UBND Hà Nội 2022 Đề án "Xây dựng và vận hành Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
07

Quyết định 1442/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Dự án "Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135"

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 28/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
08

Quyết định 1442/QĐ-UBND thủ tục hành chính Đầu tư của BQL Khu KTCN Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 18/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2021
09

Quyết định 1442/QĐ-CTN 2019 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2019
10

Quyết định 1442/QĐ-TTg 2018 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2018
11

Quyết định 1442/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2018
12

Quyết định 1442/QĐ-TTg 2016 xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2016
13

Quyết định 1442/QĐ-UBND TPHCM về Kế hoạch trồng rừng và cây xanh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2016
14

Quyết định 1442/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2015
15

Quyết định 1442/-BXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2014
16

Quyết định 1789/QĐ-BTP 2022 công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
17

Quyết định 1739/QĐ-BTP 2022 thành lập Tiểu ban Nội dung có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 5

Lĩnh vực: Ngoại giao; Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
18

Quyết định 1517/QĐ-BTP 2022 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và công tác 6 tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
19

Quyết định 1496/QĐ-BTP 2022 Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với NLĐ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
20

Quyết định 1401/QĐ-BTP 2022 công bố TTHC được sửa đổi lĩnh vực luật sư

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
Vui lòng đợi