Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.468 kết quả chứa từ khóa: 144/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 144/KH-UBND Hà Nội 2022 giám sát tài chính doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND Thành phố thành lập

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
02

Kế hoạch 144/KH-UBND Hà Nội 2018 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 02/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
03

Kế hoạch 243/KH-UBND Hà Nội 2022 tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 13/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
04

Kế hoạch 3040/KH-UBND TP.HCM 2022 công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
05

Kế hoạch 230/KH-UBND Hà Nội 2022 xây dựng cơ chế thu hút nhân tài thể dục thể thao Thủ đô giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
06

Kế hoạch 228/KH-UBND Hà Nội 2022 thực hiện Đề án truyền thông chính sách tác động lớn đến xã hội trong xây dựng văn bản pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
07

Kế hoạch 2758/KH-UBND Bình Thuận 2022 triển khai Đề án Phát triển các đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
08

Kế hoạch 1797/KH-UBND Gia Lai 2022 hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng

Lĩnh vực: Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
09

Kế hoạch 2793/KH-UBND TP.HCM 2022 tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2022
10

Kế hoạch 212/KH-UBND Hà Nội 2022 đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 08/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2022
11

Kế hoạch 2527/KH-UBND Bình Thuận 2022 thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
12

Kế hoạch 2512/KH-UBND Bình Thuận 2022 triển khai Đề án Đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
13

Kế hoạch 208/KH-UBND Hà Nội 2022 thúc đẩy triển khai điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
14

Kế hoạch 162/KH-UBND Cần Thơ tổ chức các điểm giữ trẻ em mùa lũ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
15

Kế hoạch 198/KH-UBND Hà Nội 2022 tổ chức hoạt động tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt"

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
16

Kế hoạch 2414/KH-UBND TP.HCM 2022 phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
17

Kế hoạch 1485/KH-UBND Gia Lai 2022 thực hiện Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 11/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
18

Kế hoạch 192/KH-UBND Hà Nội 2022 cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
19

Kế hoạch 189/KH-UBND Hà Nội 2022 thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
20

Kế hoạch 187/KH-UBND Hà Nội 2022 phòng, chống tác hại của rượu, bia

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
Vui lòng đợi