Tra cứu văn bản

1.582 kết quả chứa từ khóa: 14/2018/TT-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 14/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe Tải về
02

Thông tư 14/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
03

Thông tư 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
04

Nghị định 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
05
06

Thông tư 14/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Thông tư 14/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Thông tư 14/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
09

Thông tư 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Thông tư 14/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Khoa học-Công nghệ Tải về
11

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
12

Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Thông tư 14/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Thông tư 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
16

Thông tư 14/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
17

Thông tư 14/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
18
19

Thông tư 14/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Thông tư 14/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về