Tra cứu văn bản

1.500 kết quả chứa từ khóa: 14/2018/TT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
1481

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
1482

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1483

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2018/BCT An toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1484

Thông báo 14/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư cuối cùng Công ước Liên minh Bưu chính Thế giới (Đại hội lần thứ 26 Liên minh Bưu chính Thế giới) (Final Procotol to the Universal Postal Convention)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
1485

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
1486

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
1487

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
1488

Quyết định 14/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với háng hoá có xuất xứ từ Lào

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Hải quan, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1489

Quyết định 14/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu năm 2008

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
1490

Chỉ thị 14/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước nhằm giảm áp lực cho thị trường xuất khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp, COVID-19 Tải về
1491

Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1492

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11244-14:2018 ISO 15614-14:2013 Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 14: Hàn lai ghép laze-hồ quang cho thép, niken và hợp kim niken

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
1493

Thông tư liên tịch 14/TT-LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu - chi học phí giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1494

Thông tư hướng dẫn việc trợ cấp tiền thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng cao miền núi, vùng sâu

1496

Thông tư hướng dẫn thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động thương binh và xã hội quản lý

1497

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-8-14:2018 ISO/IEC 29341-8-14:2008 Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-14: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ cấu hình liên kết cáp mạng diện rộng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
1498

Chỉ thị 14/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
1499

Thông tư quy định danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, dịch vụ do Uỷ ban Vật giá Nhà nước được Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền quyết định giá và Tổng cục địa chính quyết định giá

1500

Chỉ thị 14/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về