Tra cứu văn bản

1.485 kết quả chứa từ khóa: 14/2018/TT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
1442

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1443

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11268-14:2018 ISO 603-14:1999 Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 14: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm/mấu lắp trên máy mài trục nghiêng cầm tay

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
1444

Lệnh 14/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Hành chính, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
1445
1446

Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
1447

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
1448

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
1449

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
1450

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
1451

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1452

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
1453

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1454

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1455

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6663-14:2018 ISO 5667-14:2014 Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 14: Hướng dẫn về đảm bảo và kiểm soát chất lượng nước được lấy mẫu và xử lý

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
1456

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1457

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
1458

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
1459

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung áp dụng cho các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1460