Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.460 kết quả chứa từ khóa: 14/2018/TT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 14/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
02

Thông tư 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Anh, Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại

Lĩnh vực: Ngoại giao; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
03

Thông tư 14/2020/TT-BCT hướng dẫn quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2020
04

Thông tư 14/2019/TT-BCT sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 14/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2019
05

Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động thương mại biên giới

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
06

Thông tư 14/2018/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
07

Thông tư 14/2018/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
08

Thông tư 14/2018/TT-BXD phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang, hỏa táng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
09

Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
10

Thông tư 14/2018/TT-BKHCN ban hành 03 QCVN đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2018
11

Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
12

Thông tư 14/2018/TT-BTNMT kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
13

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2018
14

Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn rà soát hộ nghèo tiếp cận đa chiều

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
15

Thông tư 14/2017/TT-BCT về bãi bỏ giấy phép nhập khẩu tự động thép

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 28/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
16

Thông tư 14/2018/TT-BYT Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
17

Thông tư 14/2018/TT-NHNN biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2018
18

Thông tư 51/2018/TT-BCT quản lý xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
19

Thông tư 14/2018/TT-BCA quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
20

Thông tư 50/2018/TT-BCT ban hành QCVN về an toàn bình tự cứu cá nhân dùng trong mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
Vui lòng đợi