Tra cứu văn bản

20 kết quả chứa từ khóa: 14/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
02

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
03

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
04

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
06

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
08

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
10

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
11

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung áp dụng cho các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12
13

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
14

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
16

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã về việc công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
18

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
19

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về