Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.403 kết quả chứa từ khóa: 14/2017/TT-NHNN
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 07/2017/TT-NHNN về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2017
42

Thông tư 09/2017/TT-NHNN quy định mua bán và xử lý nợ xấu của VAMC

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2017
43

Thông tư 04/2017/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 28/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
44

Thông tư 14/2015/TT-NHNN sửa quy định mua, bán và xử lý nợ xấu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
45

Thông tư 01/2017/TT-NHNN Danh mục thiết bị nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2017
46

Thông tư 14/2021/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí phân loại, sáp nhập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
47

Thông tư 14/2021/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản

Lĩnh vực: Thủy hải sản; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
48

Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
49

Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Y tế-Sức khỏe; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
50

Thông tư 14/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
51

Thông tư 14/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
52

Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT xử lý rủi ro khi cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển DN nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2021
53

Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
54

Thông tư 14/2020/TT-BTNMT xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2020
55

Thông tư 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Anh, Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại

Lĩnh vực: Ngoại giao; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
56

Thông tư 14/2021/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
57

Thông tư 14/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
58

Thông tư 14/2021/TT-BGTVT bãi bỏ Điều 22 Thông tư 31/2018/TT-BGTVT

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
59

Thông tư 14/2021/TT-BGDĐT về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ GDĐT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2021
60

Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
Vui lòng đợi