Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.403 kết quả chứa từ khóa: 14/2017/TT-NHNN
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông tư 11/2017/TT-NHNN Quản lý ngoại hối trò chơi điện tử có thưởng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
22

Thông tư 08/2017/TT-NHNN về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2017
23

Thông tư 06/2017/TT-NHNN sửa quy định về quỹ tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2017
24

Thông tư 05/2017/TT-NHNN sửa hướng dẫn quản lý ngoại hối

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2017
25

Thông tư 14/2016/TT-NHNN sửa Thông tư 30/2014 về ủy thác và nhận ủy thác của TCTD

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
26

Thông tư 26/2017/TT-NHNN sửa đổi quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
27

Thông tư 24/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
28

Thông tư 19/2017/TT-NHNN về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
29

Thông tư 03/2017/TT-NHNN về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2017
30

Thông tư 27/2017/TT-NHNN sửa đổi quy định về hoạt động thông tin tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
31

Thông tư 25/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
32

Thông tư 22/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
33

Thông tư 20/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bán khoản phải thu từ Hợp đồng cho thuê tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
34

Thông tư 21/2017/TT-NHNN về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2018
35

Thông tư 02/2017/TT-NHNN hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2017
36

Thông tư 17/2017/TT-NHNN sửa quy định cấp phép hoạt động ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2017
37

Thông tư 16/2017/TT-NHNN sửa hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật của NHNN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2017
38

Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi quy định bảo lãnh ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
39

Thông tư 15/2017/TT-NHNN về nhập hàng hóa thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2017
40

Thông tư 10/2017/TT-NHNN quản lý ngoại hối với hoạt động kinh doanh casino

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
Vui lòng đợi