Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.403 kết quả chứa từ khóa: 14/2017/TT-NHNN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 20/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
02

Thông tư 14/2017/TT-NHNN phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
03

Thông tư 14/2021/TT-NHNN cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
04

Thông tư 14/2020/TT-NHNN về giám định tư pháp lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
05

Thông tư 14/2019/TT-NHNN sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2019
06

Nghị định 14/2017/NĐ-CP cơ cấu tổ chức Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2017
07

Thông tư 14/2018/TT-NHNN biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2018
08

Thông tư 14/2017/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
09

Thông tư 14/2017/TT-BTTTT kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
10

Thông tư 14/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
11

Thông tư 14/2017/TT-BKHCN về tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
12

Thông tư 14/2017/TT-BCT về bãi bỏ giấy phép nhập khẩu tự động thép

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 28/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
13

Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2017
14

Thông tư 14/2017/TT-BGDĐT tiêu chuẩn xây dựng chương trình giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2017
15

Thông tư 14/2017/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định về DV bảo đảm an toàn hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 10/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
16

Thông tư 23/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
17

Thông tư 18/2017/TT-NHNN sửa quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
18

Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH Định mức về đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
19

Thông tư 14/2017/TT-BTC phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 15/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2017
20

Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa quy định giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
Vui lòng đợi