Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 1396/Q%u0110-BVHTTDL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1396/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về