Tra cứu văn bản

1.474 kết quả chứa từ khóa: 135/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 135/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
02

Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
03

Nghị định 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
04

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
05

Nghị định 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
06

Nghị định 135/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
07

Nghị định 135/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Nghị định 135/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Vi phạm hành chính Tải về
09

Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Nghị định 135/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện, thành lập xã, mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà, thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
11

Nghị định 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Vi phạm hành chính Tải về
12

Nghị định 135/2003/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
13

Nghị định 135/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 1999-2004

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
14

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định vận tải hàng không toàn diện giữa các Quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Liên minh châu Âu và các Quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
16
17

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
18

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
19

Nghị quyết 135/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
20

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh thuộc thị xã Tây Ninh và thành lập thành phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về