Tra cứu văn bản

866 kết quả chứa từ khóa: 13/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư về việc quy định chế độ công tác và chế độ phụ cấp giảng dạy cho giảng viên các trường, lớp tại chức (buổi học tối, học bằng thư) Đại học, trung cấp

02

Quyết định 13/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách, Bảo hiểm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03
04

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Điện lực Tải về
05

Quyết định 13/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
06

Quyết định 13/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Quyết định 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Quyết định 13/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
09

Quyết định 13/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
10

Quyết định 13/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Lĩnh vực: Chính sách, Giao thông Tải về
11

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
12

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
13

Quyết định 13/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong Công an nhân dân giai đoạn từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
14

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
15

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
16

Quyết định 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
17

Quyết định 13-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thu phí qua cầu đường bộ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
18

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
19

Quyết định 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sân khấu Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về