Tra cứu văn bản

28 kết quả chứa từ khóa: 1284/KH-BTP
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Kế hoạch 3156/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước về công tác thi hành án dân sự, quản lý Nhà nước về thi hành án hành chính

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
22

Kế hoạch 5129/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác Tư pháp năm 2014 và triển khai công tác năm 2015

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
23

Kế hoạch 6788/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng của Bộ Tư pháp năm 2013

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
24

Kế hoạch 9115/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
25

Kế hoạch 7011/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra công tác giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2011

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
26

Kế hoạch 6243/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và triển khai công tác tư pháp năm 2012

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
27

Kế hoạch 3476/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2010 và triển khai công tác tư pháp năm 2011

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
28

Kế hoạch 1808/KH-BTP của Bộ Tư pháp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009 tại một số cơ quan Tư pháp và Thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về