Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.614 kết quả chứa từ khóa: 1262/QĐ-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1262/QĐ-BGTVT thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ GTVT về phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
02

Quyết định 1262/QĐ-BGTVT 2018 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm địch xe cơ giới

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
03

Quyết định 1262/QĐ-UBND Đồng Nai 2022 thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
04

Quyết định 1262/QĐ-TCT 2022 Kế hoạch triển khai Quyết định 1507/QĐ-BTC

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 10/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
05

Quyết định 1262/QĐ-CT Vĩnh Phúc 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 04/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
06

Quyết định 1262/QĐ-BKHCN 2018 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến 2020, thực hiện từ 2018

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 14/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2018
07

Quyết định 1262/QĐ-UBND HCM năm 2018 Hệ số điều chỉnh giá đất Dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
08

Quyết định 1262/QĐ-NHNN 2016 công bố thủ tục hành chính mới ban hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 10/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
09

Quyết định 1262/QĐ-TTg 2016 về kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2016
10

Quyết định 1262/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 28/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2014
11

Quyết định 1255/QĐ-BGTVT 2022 cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ I trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
12

Quyết định 1246/QĐ-BGTVT 2022 cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
13

Quyết định 1251/QĐ-BGTVT 2022 chuyển một số đơn vị công lập thuộc TCĐBVN về trực thuộc CĐBVN

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
14

Quyết định 1244/QĐ-BGTVT 2022 Kế hoạch kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
15

Quyết định 1245/QĐ-BGTVT 2022 quy định cơ cấu tổ chức của Cục Đường cao tốc Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
16

Quyết định 1234/QĐ-BGTVT 2022 quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
17

Quyết định 1223/QĐ-BGTVT 2022 cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
18

Quyết định 1217/QĐ-BGTVT 2022 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản GTVT

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
19

Quyết định 1161/QĐ-BGTVT 2022 Quy định về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
20

Quyết định 1149/QĐ-BGTVT 2022 Công trình nạo vét đảm bảo giao thông bãi cạn khu vực sông Bảy Hạp

Lĩnh vực: Giao thông; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2022
Vui lòng đợi