Tra cứu văn bản

22 kết quả chứa từ khóa: 1253/QĐ-BCĐGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1253/-BCĐGTVT của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải về việc kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Quyết định 1253/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Quyết định 1253/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
04

Quyết định 1253/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Quyết định 1253/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (tỷ lệ: 1/500)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
06

Quyết định 1253/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Quyết định 1253/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học", mã số: KC.12/21-30

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
08

Quyết định 1253/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Dạy trẻ khuyết tật

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
09

Quyết định 1253/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
10

Quyết định 213/-BCĐGTVT của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải về việc kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm giao thông vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Quyết định 76/-BCĐGTVT của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải về việc kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 1253/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Quyết định 1253/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
14

Quyết định 75/-BCĐGTVT của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải về việc kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
15

Quyết định 1253/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tạm thời tiếp nhận, xử lý thông tin hỗ trợ người sử dụng (help desk) các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin tập trung ngành Hải quan

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Quyết định 143/-BCĐGTVT của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải về việc kiện toàn tổ chức

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Quyết định 1253/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Quyết định 1253/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 1253/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
20

Quyết định 1253/-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về