Tra cứu văn bản

859 kết quả chứa từ khóa: 1242/TCT-TNCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 1802/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định bệnh hiểm nghèo giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
22

Công văn 2428/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia Đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
23

Công văn 1840/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác nhận thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với một số khoản phụ cấp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
24

Công văn 1841/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
25

Công văn 1523/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
26

Công văn 1801/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
27

Công văn 919/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân liên quan đến tiền chi trả từ nguồn dịch vụ môi trường rừng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
28

Công văn 1553/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xét giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
29

Công văn 407/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công khi tổng hợp dữ liệu quyết toán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
30

Công văn 363/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
31

Công văn 667/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
32

Công văn 49/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
33

Công văn 569/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
34

Công văn 552/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
35

Công văn 420/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
36

Công văn 46/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoa hồng môi giới bán hàng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
37

Công văn 45/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản khoán chi tiền điện thoại

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
38

Công văn 5392/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
39

Công văn 11/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
40

Công văn 5443/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về