Tra cứu văn bản

859 kết quả chứa từ khóa: 1242/TCT-TNCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 1242/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
02

Công văn 1242/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
03

Công văn 4655/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
04

Công văn 4371/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
05

Công văn 4571/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
06

Công văn 4751/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định mức doanh thu phải nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
07

Công văn 4224/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
08

Công văn 3662/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân người nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
09

Công văn 4389/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
10

Công văn 3545/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
11

Công văn 3850/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
12

Công văn 4023/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chứng khoán Tải về
13

Công văn 3548/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
14

Công văn 3141/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
15

Công văn 3613/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
16

Công văn 3293/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
17

Công văn 2429/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
18

Công văn 2668/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về hồ sơ miễn thuế đối với thừa kế là bất động sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
19

Công văn 2249/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
20

Công văn 2465/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân không cư trú

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về