Tra cứu văn bản

25.383 kết quả chứa từ khóa: 12/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 12/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
02

Thông tư 12/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ôtô

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
03

Thông tư 12/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Thông tư 12/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
06

Thông tư 12/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Thông tư 12/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
08

Thông tư 12/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
09

Thông tư 12/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Thông tư 12/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
11

Thông tư 12/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2014/TT-NHNN ngày 15/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Thông tư 12/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
13

Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Thông tư 12/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Thông tư 12/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Thông tư 12/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
17

Quyết định 12/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính Nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Quyết định 12/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
19

Quyết định 12/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Quyết định 12/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về