Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
691 kết quả chứa từ khóa: 11938/QLD-ĐK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 11938/QLD-ĐK năm 2018 Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 27/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2018
02

Công văn 4781/QLD-ĐK 2022 Danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
03

Công văn 6653/QLD-ĐK 2022 bổ sung tài liệu trong hồ sơ đề nghị cập nhật phân loại biệt dược gốc theo Thông tư 23/2021/TT-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 19/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
04

Công văn 7096/QLD-ĐK phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến viên hoàn chứa phenformin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
05

Công văn 13390/QLD-ĐK 2021 mã định danh thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
06

Công văn 8025/QLD-ĐK bổ sung hồ sơ gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
07

Công văn 6942/QLD-ĐK 2022 công bố Danh mục thuốc theo Nghị định 29/2022/NĐ-CP (Đợt 4)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
08

Công văn 5785/QLD-ĐK tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
09

Công văn 18381/QLD-ĐK đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
10

Công văn 17879/QLD-ĐK cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa mephenesin

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2020
11

Công văn 49/QLD-ĐK thực hiện Dịch vụ công trực tuyến về xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trên Hệ thống mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
12

Công văn 43/QLD-ĐK đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
13

Công văn 18564/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa dược chất fenspirid

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2020
14

Công văn 18565/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc phối hợp [salbutamol và guaifenesin]

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2020
15

Công văn 1929/QLD-ĐK đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
16

Công văn 11816/QLD-ĐK 2020 đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
17

Công văn 18563/QLD-ĐK đăng ký, nhập khẩu, sản xuất thuốc chứa hoạt chất Diacerein hàm lượng trên 50mg

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2020
18

Công văn 18046/QLD-ĐK đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
19

Công văn 2647/QLD-ĐK 2020 đính chính Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 20/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
20

Công văn 4565/QLD-ĐK 2020 đính chính Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 20/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
Vui lòng đợi