Tra cứu văn bản

160 kết quả chứa từ khóa: 11915/QLD-KD
Yêu cầu bổ sung văn bản
141

Công văn 7792/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho nhà thuốc bệnh viện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
142

Công văn 17396/QLD-KD của Cục Quản lý Dược hướng dẫn xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
143
144

Công văn 17937/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tiếp tục sử dụng thuốc cản quang Xenetic 300mg/50ml

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
145

Công văn 17347/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
146

Công văn 19531/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
147

Công văn 13380/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
148
149
150

Công văn 13461/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo công tác triển khai thực hiện GDP và GPP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
151

Công văn 10031/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc kinh doanh, sử dụng thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc nhóm Beta-agonist

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
152

Công văn 10911/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
153

Công văn 10210/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc quản lý các thuốc thành phẩm có chứa hoạt chất GN, HTT, TC dùng làm thuốc ở dạng phối hợp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
154

Công văn 8569/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường công tác quản lý tiền chất Pseudoephedrin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
155

Công văn 10638/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
156

Công văn 7594/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng thuốc tại trạm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
157

Công văn 1928/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc lộ trình thực hiện GPP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
158

Công văn 7173/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 43/2010/TT-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
159

Công văn 4263/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành và hướng dẫn danh mục chấm điểm kiểm tra GPP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
160

Công văn 5243/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc chuẩn bị nguồn cung cấp thuốc cho dịch tiêu chảy cấp và dịch cúm A(H1N1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về