Tra cứu văn bản

160 kết quả chứa từ khóa: 11915/QLD-KD
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 12557/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
22

Công văn 9082/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng các thuốc thiết yếu cho điều trị

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
23

Công văn 6122/QLD-KD của Cục Quản lý Dược công bố việc đáp ứng GSP của cơ sở trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
24

Công văn 6633/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về tình hình đảm bảo cung ứng vắc xin dại năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
25

Công văn 2308/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc mở rộng chỉ định cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi của vắc xin Spikevax

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
26

Công văn 1530/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
27

Công văn 14254/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tìm kiếm nguồn cung thuốc Prostaglandin E1

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
28

Công văn 14254/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tìm kiếm nguồn cung thuốc Prostaglandin E1

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
29

Công văn 2511/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường, đa dạng hoá nguồn cung vắc xin phòng Covid-19 (lần 2)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
30

Công văn 1928/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
31

Công văn 47/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
32

Công văn 8850/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
33

Công văn 8419/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
34

Công văn 5595/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc xuất khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
35

Công văn 5403/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng thuốc Protamine

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
36

Công văn 6063/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
37

Công văn 5742/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
38

Công văn 3163/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc sản xuất, phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
39

Công văn 2079/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng thuốc Milrinone cho phòng chống dịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
40

Công văn 1710/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về