Tra cứu văn bản

162 kết quả chứa từ khóa: 11915/QLD-KD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 11915/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
02

Công văn 11968/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo thực trạng để xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Dược

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
03

Công văn 8908/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng dịch truyền Dextran

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
04

Công văn 7779/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng thuốc Protamin sulfat

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
05

Công văn 199/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
06

Công văn 156/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo về tình hình xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
07

Công văn 1551/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
08

Công văn 9485/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
09

Công văn 9075/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường sản xuất, nhập khẩu, tồn trữ thuốc phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
10

Công văn 8026/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
11

Công văn 13672/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng dịch truyền Albumin, Globulin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
12

Công văn 6634/QLD-KD của Cục Quản lý Dược báo cáo về năng lực trong cung ứng, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 (lần 2)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
13

Công văn 953/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Công văn 7737/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
15

Công văn 262/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Thương mại-Quảng cáo Tải về
16

Công văn 889/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tìm kiếm nguồn cung thuốc tiêm chứa hoạt chất Alprostadil 500 mcg/ml (Prostaglandin E1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
17

Công văn 1438/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc triển khai chỉ thị 06/CT-TTg ngày 19/02/2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
18

Công văn 319/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
19

Công văn 1215/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc nhập khẩu thuốc chưa có Giấy đăng ký lưu hành để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
20

Công văn 12926/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về