Tra cứu văn bản

172 kết quả chứa từ khóa: 11915/QLD-KD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 11915/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
02

Công văn 571/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
03

Công văn 4724/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nguồn cung ứng Vitamin A đơn thành phần dược chất

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
04

Công văn 3543/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
05

Công văn 13672/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng dịch truyền Albumin, Globulin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
06

Công văn 953/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
07

Công văn 7737/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
08

Công văn 1101/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
09

Công văn 5968/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc rà soát công bố đáp ứng GSP; tăng cường kiểm tra, tập huấn quy định GSP tại các cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
10

Công văn 531/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc thông báo danh sách khách hàng là cơ sở bán buôn của cơ sở nhập khẩu nhưng không có quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
11

Công văn 4446/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
12

Công văn 3547/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
13

Công văn 3546/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc ngừng nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Công văn 219/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
15

Công văn 11968/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo thực trạng để xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Dược

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
16

Công văn 13493/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc năm 2022

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
17

Công văn 262/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Thương mại-Quảng cáo Tải về
18

Công văn 12557/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
19

Công văn 8908/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng dịch truyền Dextran

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
20

Công văn 889/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tìm kiếm nguồn cung thuốc tiêm chứa hoạt chất Alprostadil 500 mcg/ml (Prostaglandin E1)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về