Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 11731/QLD-%u0110K
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 11731/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước ngày 01/07/2014

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về