Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
709 kết quả chứa từ khóa: 114/2009/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 114/2009/-CP sửa đổi Nghị định 02/2003/-CP về phát triển và quản lý chợ

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 23/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2009
02

Nghị định 114/2004/-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004 - 2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 16/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
03

Nghị định 14/2018/-CP quy định chi tiết hoạt động thương mại biên giới

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
04

Nghị định 114/2013/-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 03/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2013
05

Nghị định 104/2009/-CP của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2009
06

Nghị định 94/2009/-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
07

Nghị định 92/2009/-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
08

Nghị định 13/2009/-CP về xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 13/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2009
09

Nghị định 114/2021/-CP quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2021
10

Nghị định 39/2021/-CP về mục tiêu của lực lượng cảnh sát canh gác

Lĩnh vực: Chính sách; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
11

Nghị định 114/2020/-CP thi hành Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
12

Nghị định 114/2018/-CP về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
13

Nghị định 22/2018/-CP quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 23/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
14

Nghị định 114/2017/-CP về đồn biên phòng vùng sâu xa, vùng xa

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
15

Nghị định 114/2016/-CP lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2016
16

Nghị định 04/2016/-CP sửa hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2016
17

Nghị định 114/2015/-CP sửa quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 09/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2015
18

Nghị định 13/2015/-CP sửa hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 12/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2015
19

Nghị định 114/2014/-CP về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2014
20

Nghị định 97/2014/-CP sửa Nghị định 78/2009/-CP về Luật Quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2014
Vui lòng đợi