Tra cứu văn bản

1.440 kết quả chứa từ khóa: 1136/QĐ-BKHCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1136/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
02

Quyết định 1136/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
03

Quyết định 1136/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó bão số 4

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Quyết định 1136/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hoá

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
05

Quyết định 1136/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Quyết định 1136/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Quyết định 1136/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
08

Quyết định 1136/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 16 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; 17 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội​

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
09

Quyết định 1136/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 1136/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Quyết định 1136/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
12

Quyết định 2329/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
13

Quyết định 1905/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2022-2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
14
15

Quyết định 1486/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
16

Quyết định 1310/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
17

Quyết định 1251/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường", mã số: KC.06/21-30

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
18

Quyết định 1254/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe", mã số: KC.10/21-30

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Khoa học-Công nghệ Tải về
19

Quyết định 1229/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
20

Quyết định 1077/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về