Tra cứu văn bản

1.436 kết quả chứa từ khóa: 1117/QĐ-BKHCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1117/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
02

Quyết định 1117/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bam quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 1117/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
04

Quyết định 1117/-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 1117/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
06

Quyết định 1117/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định bổ sung và điều chỉnh giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
07

Quyết định 1117/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV Rheinland of North America Inc. - US0185

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Quyết định 1117/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia APEC 2017

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 2329/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
10

Quyết định 1905/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2022-2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
11
12

Quyết định 1486/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
13

Quyết định 1310/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
14

Quyết định 1251/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường", mã số: KC.06/21-30

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
15

Quyết định 1254/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe", mã số: KC.10/21-30

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Khoa học-Công nghệ Tải về
16

Quyết định 1229/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
17

Quyết định 1077/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
18

Quyết định 1029/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế", mã số: KX.06/21-30

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
19

Quyết định 976/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Doanh nghiệp Tải về
20

Quyết định 896/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về