Tra cứu văn bản

1.465 kết quả chứa từ khóa: 11/2018/TT-NHNN
Yêu cầu bổ sung văn bản
1441

Công văn 1680/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
1444

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 252-CT ngày 13/11/1981 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi chế độ ăn của người bệnh điều trị ở các bệnh viện, trạm y tế cơ sở có giường bệnh và viện điều dưỡng

1445

Công văn 3054/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, COVID-19 Tải về
1446

Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 6 Quyết định số 113-HĐBT ngày 10/7/82 của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp phát triển hàng sản xuất và tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu

1447

Công văn 3933/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thu phí ATM

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1448

Công văn 548/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo đơn vị Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1449

Công văn 6251/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến và Ví điện tử

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1450

Công văn 5242/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc báo cáo tình hình hoạt động thanh toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1451

Công văn 5137/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xử lý, ngăn chặn thanh toán cho cá độ quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, An ninh trật tự Tải về
1452

Công văn 9309/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thẻ

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1453

Công văn 8180/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường an ninh tại ATM

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1454

Công văn 6202/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1455

Công văn 3376/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các máy ATM

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1456

Công văn 3982/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng tài khoản tiền gửi cho phòng giao dịch liền kề của các ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1457

Công văn 8101/NHNN-TT của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua NHNN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1458

Công văn 6739/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dùng trong giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1459

Công văn 6492/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dùng trong giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1460

Công văn 7355/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn chuyển số chênh lệch phải thu hoặc phải trả trong thanh toán tập trung của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về