Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

42 kết quả chứa từ khóa: 104/2016/QH13
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Tiếp cận thông tin của Quốc hội, số 104/2016/QH13

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
02

Luật Điều ước quốc tế của Quốc hội, số 108/2016/QH13

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 09/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
03

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
04

Luật Báo chí của Quốc hội, số 103/2016/QH13

Lĩnh vực: Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
05

Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
06

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 106/2016/QH13

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
07

Luật Trẻ em của Quốc hội, số 102/2016/QH13

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2016
08

Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
09

Thông tư 104/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 49/2016/TT-BTC ngày 18/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 29/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
10

Nghị quyết 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 104:2016/BTTTT Thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không

Lĩnh vực: Giao thông; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
12

Nghị quyết 143/2016/QH13 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Chính sách Tải về
Ban hành: 12/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2016
13

Nghị quyết 140/2016/QH13 của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2016
14

Nghị quyết 138/2016/QH13 của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2016
15

Nghị quyết 137/2016/QH13 của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2016
16

Nghị quyết 129/2016/QH13 của Quốc hội về việc bầu Phó Chủ tịch nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2016
17

Nghị quyết 133/2016/QH13 của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2016
18

Nghị quyết 122/2016/QH13 của Quốc hội về việc bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2016
19

Nghị quyết 119/2016/QH13 của Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2016
20

Nghị quyết 118/2016/QH13 của Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIII

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2016
Vui lòng đợi