Tra cứu văn bản

48 kết quả chứa từ khóa: 1031/BXD-GĐ
Yêu cầu bổ sung văn bản
03

Công văn 1031/BXD- của Bộ Xây dựng về việc thực hiện công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng Tải về
04

Quyết định 1031/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý các bệnh phổi - phế quản nghề nghiệp ở công nhân sản xuất vật liệu xây dựng và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp” Mã số: RD 62-07

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Quyết định 499/BXD- của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế bảo hành xây lắp công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
06

Quyết định 498/BXD- của Bộ Xây dựng ban hành Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
07

Quyết định 497/BXD- của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
08

Quyết định 102/BXD- của Bộ Xây dựng về việc ban hành Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
09

Quyết định 244/BXD- của Bộ Xây dựng về việc ban hành Điều lệ giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
10

Công văn 5316/BXD- của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định 27/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
11

Công văn 1417/BXD- của Bộ Xây dựng về việc tăng cường hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Công văn 1070/BXD- của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì các công trình phục vụ Seagame lần thứ 31

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Công văn 846/BXD- của Bộ Xây dựng về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng Tải về
14

Công văn 4662/BXD- của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Lĩnh vực: Xây dựng, COVID-19 Tải về
15

Công văn 3373/BXD- của Bộ Xây dựng về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, COVID-19 Tải về
16

Công văn 3239/BXD- của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
17

Công văn 2593/BXD- của Bộ Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
18

Công văn 1914/BXD- của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
19

Công văn 750/BXD- của Bộ Xây dựng về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe Tải về
20

Công văn 1556/BXD- của Bộ Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về