Tra cứu văn bản

1.943 kết quả chứa từ khóa: 103/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
1681

Kế hoạch 72/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1682

Kế hoạch 117/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1683

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1684

Kế hoạch 109/KH-UBND của Ủy ban nhân nhân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016 - 2020 Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1685

Kế hoạch 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1686

Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp 06 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
1687

Kế hoạch 138/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1688

Kế hoạch 136/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2016-2020 Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1689

Kế hoạch 108/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1690

Kế hoạch 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 Thành phố Hà Nội năm học 2016-2017

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
1691

Kế hoạch 129/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định 1426/QĐ-TTCP ngày 06/06/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với ủy ban nhân dân cấp tỉnh"

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
1692

Kế hoạch 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1693

Kế hoạch 126/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2016

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1694

Kế hoạch 98/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1695

Kế hoạch 119/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Ngoại giao Tải về
1696

Kế hoạch 90/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
1697

Kế hoạch 104/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1698

Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1699

Kế hoạch 74/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội" năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1700

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về