Tra cứu văn bản

1.943 kết quả chứa từ khóa: 103/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật định kỳ 05 năm (2019 - 2023)

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
22

Kế hoạch 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
23

Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Quyết định 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
24

Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
25

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
26

Kế hoạch 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hội nhập quốc tế Thành phố Hà Nội năm 2023

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
27

Kế hoạch 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
28

Kế hoạch 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
29

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030 của tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
30

Kế hoạch 08/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về năm An toàn giao thông 2023

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
31

Kế hoạch 27/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
32

Kế hoạch 169/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
33

Kế hoạch 325/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý Nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
34

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
35

Kế hoạch 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
36

Kế hoạch 14/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
37

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
38

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
39

Kế hoạch 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
40

Kế hoạch 197/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thăm các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Phước Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về