Tra cứu văn bản

1.687 kết quả chứa từ khóa: 103/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
02

Kế hoạch 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Kế hoạch 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
04

Kế hoạch 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án "Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024"

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
05

Kế hoạch 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
06

Quyết định 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
07

Thông báo 103/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
08

Quyết định 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Bắc Giang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
09

Kế hoạch 4041/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh năm 2023

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Kế hoạch 300/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình "Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng" năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
11

Kế hoạch 4014/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận năm 2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Kế hoạch 7692/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
13

Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ tại Kế hoạch 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
14

Kế hoạch 227/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
15

Kế hoạch 5058/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; Tăng trưởng khách du lịch trong những tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Kế hoạch 2695/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”​

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
17

Kế hoạch 297/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác không phải để ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
18
19

Kế hoạch 4303/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Lễ hội "Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta" năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Kế hoạch 295/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về