Tra cứu văn bản

1.901 kết quả chứa từ khóa: 100/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
1681

Kế hoạch 228/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công tác an toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1682

Kế hoạch 214/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
1683

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella (MR) cho đối tượng 16-17 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1684

Kế hoạch 220/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
1685

Kế hoạch 210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
1686

Kế hoạch 24/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1687

Kế hoạch 20/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1688

Kế hoạch 15/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 tại Thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1689

Kế hoạch 14/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1690

Kế hoạch 04/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1691

Kế hoạch 203/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình truyền thông "Chung tay vì an toàn thực phẩm" Thành phố Hà Nội giai đoạn 2015- 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1692

Kế hoạch 190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
1693

Kế hoạch 189/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1694

Kế hoạch 178/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1695

Kế hoạch 166/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1696

Kế hoạch 149/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 (đợt 1)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1697

Kế hoạch 116/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung do cấp huyện thực hiện năm 2015

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1698

Kế hoạch 1556/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản nuôi tỉnh Bình Dương năm 2015

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1699

Kế hoạch 130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chỉ thị 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1700

Kế hoạch 107/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về