Tra cứu văn bản

1.945 kết quả chứa từ khóa: 100/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Kế hoạch 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
42

Kế hoạch 197/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thăm các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Phước Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
43

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
44

Kế hoạch 14/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
45

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong năm 2023

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
46

Kế hoạch 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
47

Kế hoạch 05/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
48

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
49

Kế hoạch 04/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
50

Kế hoạch 02/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
51

Kế hoạch 09/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
52
53

Kế hoạch 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp tổ chức Chương trình "Xuân Quê hương 2023"

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
54

Kế hoạch 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
55

Kế hoạch 01/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy ​định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
56

Kế hoạch 488/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Chương trình Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
57

Kế hoạch 489/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
58

Kế hoạch 348/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
59

Kế hoạch 934/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thương mại-Quảng cáo Tải về
60

Kế hoạch 274/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Hành chính Tải về