Tra cứu văn bản

1.952 kết quả chứa từ khóa: 100/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai mô hình chỉ đạo điểm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
06

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
07

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Quyết định 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch bảo trì hệ thống đường tỉnh năm 2022

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
10

Quyết định 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (tỷ lệ 1/500)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
11

Quyết định 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Quyết định 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Ban Tổ chức địa phương Năm Du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Quyết định 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Bảng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An năm 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Kế hoạch 577/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
15

Kế hoạch 20/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Kế hoạch 563/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
17
18

Kế hoạch 21/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Kế hoạch 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
20

Kế hoạch 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra, khảo sát việc triển khai các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về