Tra cứu văn bản

1.686 kết quả chứa từ khóa: 100/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai mô hình chỉ đạo điểm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
06

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
07

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thành phố Hà Nội năm 2016

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Quyết định 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Tây Bắc thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (tỷ lệ 1/500)

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
10

Quyết định 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Quyết định 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Ban Tổ chức địa phương Năm Du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Bảng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An năm 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Kế hoạch 4041/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh năm 2023

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Kế hoạch 300/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình "Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng" năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
15

Kế hoạch 4014/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận năm 2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
16

Kế hoạch 7692/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17

Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ tại Kế hoạch 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
18

Kế hoạch 227/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
19

Kế hoạch 5058/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; Tăng trưởng khách du lịch trong những tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Kế hoạch 2695/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”​

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về