Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.451 kết quả chứa từ khóa: 09/2018/TT-BGDĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
02

Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
03

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
04

Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
05

Nghị định 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
06

Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT về thời gian tập sự giáo viên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
07

Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2019
08

Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
09

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
10

Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
11

Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
12

Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT Chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
13

Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT về Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trường THPT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
14

Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục thường xuyên tiếng Nhật thực hành

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
15

Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT năng lực của người học sau khi tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng sư phạm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
16

Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT thời gian tập sự theo chức danh giáo viên, giảng viên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
17

Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
18

Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
19

Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT về kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường THCS, THPT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 22/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
20

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định tổ chức, sử dụng thư điện tử, trang thông tin điện tử của các trường đại học, cao đẳng sư phạm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 27/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
Vui lòng đợi