Tra cứu văn bản

1.514 kết quả chứa từ khóa: 08/2018/TT-NHNN
Yêu cầu bổ sung văn bản
1481

Thông tư liên tịch 08/TT-LB của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
1482

Thông tư quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp

1483

Thông tư liên tịch 08 TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ cấp phát trang phục cho cán bộ làm công tác quản lý thị trường

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1484

Thông tư hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụng tiền thu về cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

1485

Công văn 5517/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19 Tải về
1486

Công văn 3895/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
1487

Công văn 1680/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
1488

Thông tư 08/2000/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1489

Quyết định 08/1999/TT-KTTW của Ban Kiểm Kê Trung ương về việc ban hành hệ thống biểu mẫu kiểm kê, hướng dẫn biểu mẫu kiểm kê, hệ thống các bảng mã áp dụng cho đợt tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước vào thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2000

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
1490

Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư đối với các dự án thuộc doanh nghiệp của Đảng theo Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 2/4/1998 của Bộ Chính trị

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp Tải về
1491

Công văn 3054/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, COVID-19 Tải về
1492

Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 6 Quyết định số 113-HĐBT ngày 10/7/82 của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp phát triển hàng sản xuất và tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu

1493

Công văn 3933/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thu phí ATM

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1494

Công văn 548/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thông báo đơn vị Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1495

Công văn 6251/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến và Ví điện tử

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1496

Công văn 5242/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc báo cáo tình hình hoạt động thanh toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
1497

Công văn 5137/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xử lý, ngăn chặn thanh toán cho cá độ quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, An ninh trật tự Tải về
1499

Công văn 9309/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thẻ

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1500

Công văn 8180/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường an ninh tại ATM

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về