Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.176 kết quả chứa từ khóa: 08/2018/TT-BNV
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 08/2018/TT-BNV hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 01/07/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
02

Thông tư 08/2019/TT-BNV về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2019
03

Thông tư 11/2018/TT-BNV ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2018
04

Thông tư 09/2018/TT-BNV quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 13/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2018
05

Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
06

Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Công Thương quản lý

Lĩnh vực: Đầu tư; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
07

Thông tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
08

Thông tư 12/2018/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2018
09

Thông tư 07/2018/TT-BNV quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2018
10

Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2018
11

Thông tư 10/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 13/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2018
12

Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 27/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
13

Thông tư 05/2018/TT-BNV mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2018
14

Thông tư 02/2018/TT-BNV mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
15

Thông tư 04/2018/TT-BNV thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Lĩnh vực: Hành chính; Kế toán-Kiểm toán; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 27/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
16

Thông tư 03/2018/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2018
17

Thông tư 01/2018/TT-BNV về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công viên chức theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
18

Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT sửa đổi các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2019
19

Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2018
20

Thông tư 08/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 06/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
Vui lòng đợi